Tongue Twisters

 

Tagalog Tongue Twisters

Try seeing how good you are at reading out some of these tongue twisters. Better still, record your efforts and send them in to us. We'll post them up on this web site so you can show off to all your friends how good you are!

 

Palakang Kabkab, kumakalabukab, kaka-kalabukab pa lamang, kumakalabukab na naman.
A Kabkab Frog, croaking, it was just croaking, now it's croaking again.

Read by Marixshie

Links to other Tagalog Tongue Twisters:

Pasko, paksiw, Pasko, paksiw...
Buwaya, Bayawak, Buwaya, Bayawak...
Siopao, siomai, suman
Butiki, bituka, butika
Pugong bukid, pugong gubat
Kabilugan ng Buwan, Buwan ng Kabilugan
Pitong puting tupa
Pitumput-pitong puting pating
Pitumput-pitong butong puting patani
Notebook at aklat, notebook at aklat...
Ang relo ni Leroy ay Rolex.
Ang relo ni Leroy ay nagka luray-luray.
Bababa ba? Bababa.
Aba! bababa ka ba Baba
Ako ay biik, ikaw ay baboy.
Ngipin ang nangangailangan ng ngubngob.
Betong Tutong alyas "ketong" ang hari ng mga bulutong.
Kapapansiteria mo pa lang, magpapansiteria ka na naman.
Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika.
Buwan ng kabilugan, kabilugan ng buwan
Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisiw.
Minekaniko ni Moniko ang makina ng Minica ni Monica.
Usong usong isang isang salu-salong
Kalabit ng kalabit si Alabit na may bitbit
Sumuso ang sanggol na si Susie
Makati sa Makati, may pari sa Aparri,
Kakakanan lang sa kangkungan sa may kakahuyan si Ken Ken
Mayamaya'y mamamanhikan si Aman sa mayamang si Maya