SIMBACOM

Main Content

Tongue Twisters in Tagalog

Try seeing how good you are at reading out some of these tongue twisters. Better still, record your efforts and send them in to us. We'll post them up on this web site so you can show off to all your friends how good you are!

These have been recorded by Marixshie

Pasko, paksiw, Pasko, paksiw...
{Christmas, Paksiw. } (Filipino dish of fish with vinegar, onion, ginger, salt and seasoning)

Siopao, siomai, suman
{Steamed buns, pork dumplings, rice cake
}

Butiki, bituka, butika
{Lizard, intestine, drug store
}

Kabilugan ng Buwan, Buwan ng Kabilugan
{Full moon, moon full
}

Pitong puting tupa
{Seven white sheep.
}

Pitumput-pitong puting pating
{77 white sharks
}

Pitumput-pitong butong puting patani
{77 seeds of white lima beans.
}

Notebook at aklat, notebook at aklat...
{Notebook and book.
}

Ang relo ni Leroy ay Rolex.
{Leroy's watch is a Rolex.
}

Ang relo ni Leroy ay nagka luray-luray.
{Leroy's watch broke into pieces.
}


Bababa ba? Bababa.
{Will it descend? It will descend.
}

Aba! bababa ka ba Baba
{Hey, are you getting off Baba?
}

Ako ay biik, ikaw ay baboy.
{I'm a piglet, you're a pig!
}

Ang bra ni Barbara ay nagbara.
{Barbara's bra got clogged
}

Ngipin ang nangangailangan ng ngubngob.
{Teeth is what a toothless man need.
}

Betong Tutong alyas "ketong" ang hari ng mga bulutong.
{Betong Tutong, also known as 'The Leper', the king of blisters.
}

Kapapansiteria mo pa lang, magpapansiteria ka na naman.
{You just came from the noodle shop and here you are going back again.
}

Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika.
{I bought a gut of a lizard in a boutique.
}

Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisiw.
{Susan locked the cage of the chicks.
}

Minekaniko ni Moniko ang makina ng Minica ni Monica.
{Monico is fixing the engine of Monica's Minica. (a small model Honda from the 1970s)
}

Usong usong isang isang salu-salong nagsisi-usyosohan ang mga aso sa asosasyon sa Ascuzena.
{The dogs are busy sharing and talking at a dog association in Ascuzena.
}

Kalabit ng kalabit si Alabit na may bitbit sa balikat ng kanyang kalapit-kabalikat na kapitbahay.
{Alabit, who is carrying something on his shoulder constantly taps his nearby neighbour's shoulder.
}

Sumuso ang sanggol na si Susie sa suso ni Susan na sumuso sa suso.
{Susie, the baby sucked milk from Susan who was also breast fed.}

Makati sa Makati, may pari sa Aparri, mahihilo sa Iloilo at may bagyo sa Baguio.
{It's itchy in Makati (city), there's a priest in Aparri (city), you'll get dizzy in Iloilo (city) and there's a storm in Baguio (city).}

Palakang Kabkab, kumakalabukab, kaka-kalabukab pa lamang, kumakalabukab na naman.
{A Kabkab Frog, croaking, it was just croaking, now it's croaking again.
}

Kakakanan lang sa kangkungan sa may kakahuyan si Ken Ken habang kumakain ng kakaibang kakanin kahapon.
{Yesterday, Ken Ken just turned left to go to the swamp near the woods while eating a weird ricecake.
}

Mayamaya'y mamamanhikan si Aman sa mayamang si Maya malamang sa harap ng maraming mamamayan.
{A little later, Aman will court wealthy Maya probably in front of many people.
}

 

Web Analytics Made Easy -
StatCounter