Tongue Twisters

 

Swedish Tongue Twisters

Try seeing how good you are at reading out some of these tongue twisters. Better still, record your efforts and send them in to us. We'll post them up on this web site so you can show off to all your friends how good you are!

Sent in by Liselott:

Sju skönsjungande sjuksköterskor skötte sjuttiosju sjösjuka sjömän på skeppet "Shanghai".

Seven beautifully singing nurses took care of seven sea-sick seamen on the ship "Shanghai".

Links to other Swedish Tongue Twisters:

I åa ä e ö å i öa ä e å.
Sex laxar i en lackask
Sex vaxade laxar i en vaxad laxask
E' de' de' de' e'? Jia, de' e' de' de' e'!
Att få en väska att växa av vätska är svårt.
Ställ stället i ställ-stället i stallet istället.
Flyg, fula fluga, flyg! Och den fula flugan flög
Ställ stoet i stallet i Stöllet istället din stolle !
Farfar, får får får? Nej, får får inte får, får får lamm.
Sju sköna sjösjuka sjuksköterskor på skeppet Shanghai.
Dessa dagar kan man inte kalla kalla, de borde heta heta.
En stursk struts krubbade kruska på ett kvistfritt kvastskaft.
Jag såg en såg och vart jag såg så såg jag bara såg vid såg.
Sju sjösjukliga sjömän sköttes av sjutton sköna sjuksköterskor
Sotaren Selma samlar semlor. Se så många semlor Selma samlat.
Sju sjösjuka sjömän på skeppet Shanghai, sköljde sju skjortor i sjön.
Droskkusken Max kuskar med fuxar och fuskar med droskkusktaxan.
Knut satt vid en knut och knöt en knut.När Knut knutit knuten var knuten knuten.
Sju sjösjuka sjömän sköttes av sjuttisju sköna sjuksköterskor på det sjunkande skeppet Shanghai